Terapi

Fjeldstad Psykologsenter har lang erfaring med terapi og seksuel rådgivning til børn og unge. Vi er optaget af at skabe et sikkert miljø og støtte barnet / den unge i det, der opleves som vanskeligt eller udfordrende. I møder med børn og unge er vi kreative og bruger leg, tegning og bevægelse til at skabe sikkerhed og plads til at dele. Vores erfaring er, at det ikke altid er det, der udtrykkes i ord, der er afgørende for god behandling med børn. Vi tilpasser terapien til individet og har om nødvendigt tæt kommunikation med forældrene. Vi tilbyder terapi i vores lokaler, og vi kan møde andre steder, hvor barnet er sikkert, og hvor fortrolighedspligten er taget hånd om.

Yoga

Fjeldstad Psykologsenter tilbyder en-til-en yoga og enkle mæglingsøvelser for børn. Vi ved, at yoga kan have en god effekt på rastløse kroppe eller på at komme i kontakt med følelser og behov.

Samtykke til terapi

Når børn og unge under 16 år skal starte et terapiforløb, skal personen / personer med forældreansvar give sit samtykke til behandlingen. For mange er det relevant og vigtigt, at forældrene deltager i den første samtale med terapeuten.

Klienter over 12 år har ret til at blive respekteret, når de ikke ønsker, at oplysninger skal gives til forældre / værger. Oplysninger, der er nødvendige for at opfylde forældreansvaret, skal alligevel gives, hvis klienten er under 18 år.