Både Tone Roaldsøy Haldorsen og Max Thorup Due er erfarne foredrags- og kursusholdere, hvilket udbuddet af foredrag og kurser hos Fjeldstad DK helt bestemt vil bære præg af.

Tone underviser hos Sexologiskolen….

Max har undervist og holdt foredrag i 20 år og brænder for at formidle viden af forskellig art.

Tankerne bag formidling

Der formidles på flere måder hos Fjeldstad DK, og selvom både Tone og Max elsker det skrevne ord og begge skriver meget på egne blogs og i medierne, så er her på siden valgt en ‘både-og’ løsning, hvilket inkluderer beskrivende tekst, men også en række videopræsentationer af alle vore tiltag.

Videopræsentationer

Alle vore foredrag, workshops og grupper vil blive præsenteret på video, såvel som på tekst. Disse vil være af kortere varighed, men brug dem som orientering til hvad vore tanker er.

Foredrag hos Fjeldstad DK

Alle foredrag forsøges berammet til 3 timer inkl. pauser, dog kan visse emner være af kortere eller længere varighed, men vores erfaring er, at de fleste emner kan præsenteres og diskuteres indenfor denne tidsramme. Foredrag vil ofte være på hverdagsaftener og de bliver altid optaget, således at det er muligt at se dem efterfølgende her på siden uden mulighed selvfølgelig for at deltage i en eventuel debat.

Se foredrag [her] Grundet Covid-19 afholdes alle foredrag online

Workshops hos Fjeldstad DK

Alle workshops forsøges berammet til omkring 7 timer. Disse vil være en kombination af foredrag og øvelser og afholdes kun ved fysisk fremmøde. Workshops vil oftest blive afholdt i weekenderne.

Se workshops [her] Grundet Covid-19 forventes opstart af workshops medio 2021

Grupper

At mødes i en gruppe, sammen med andre mennesker, og her dykke ned i nogle problemstillinger, kan være en spændende oplevelse med masser af nye ind- og udtryk, fordi netop i mødet med andre, møder vi os selv.

Grupper påregnes at forløbe over 3 gange, 3 aftener á 3 timer.

Hos Fjeldstad DK påregner vi at oprette grupper løbende, og med nogle konkrete temaer, der løbende skiftes. Der vil ligeledes være mulighed for at opretholde en velfungerende gruppe lidt ad hoc, såfremt der er ønske herfor.

Se grupper [her] Grundet Covid-19 forventes opstart af grupper medio 2021

 Se alt hvad der sker